Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z koniecznością dostosowania zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), przedstawiamy Państwu następujące informacje:

§1. ADMINISTRATOR


Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo Wytwórnia Materiałów Budowlanych Zdzisława Szczepańska z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim (89-400) przy ulicy Koronowskiej 7, NIP 555-000-37-04, REGON 002523386.

§2. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Obsługa zapytań ofertowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 2. Sprzedaż towarów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. Realizacja umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Przesyłanie informacji handlowej od Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Marketing produktów i usług oferowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Analizy sprzedażowe i finansowe prowadzone przez Administratora w celach zarządczych– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

§3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane dotyczące składanych zapytań ofertowych – przez okres 30 dni lub do momentu cofnięcia zgody.
 2. Dane dotyczące sprzedaży towarów i usług – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce transakcja lub w przypadku roszczeń cywilnoprawnych do momentu ich przedawnienia.
 3. Dane dotyczące realizacji umowy sprzedaży – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce transakcja lub w przypadku roszczeń cywilnoprawnych do momentu ich przedawnienia.
 4. Dane przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych – do momentu cofnięcia zgody.
 5. Dane przetwarzane w celach marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora – do momentu cofnięcia zgody.
 6. Dane przetwarzane w systemach monitoringu wizyjnego – przez okres 60 dni lub w przypadku powstania roszczeń cywilnoprawnych do momentu ich przedawnienia.
 7. Dane przetwarzane w celach analiz sprzedażowych i finansowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce transakcja.

§4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONE DANE OSOBOWE

 1. Firmy świadczące usługi wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne.
 2. Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Firmy świadczące usługi transportowe.
 4. Firmy świadczące usługi ochroniarskie.
 5. Firmy windykacyjne.
 6. Firmy świadczące usługi płatnicze.
 7. Ubezpieczyciele oraz pośrednicy ubezpieczeniowi.

§5. PRAWA KLIENTA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Każdy Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – w zakresie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub realizacji umowy.

2. Każdy Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w zakresie celów, na które została wyrażona zgoda.

3. Każdy Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§6. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową odpowiedzi na zapytanie ofertowe, odmową sprzedaży towarów i usług oraz odmową realizacji umowy sprzedaży.

§7. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Dane osobowe nie są profilowane

§8. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e-mail: wmb@wmb.info.pl

Można pisać również na adres pocztowy:
Wytwórnia Materiałów Budowlanych Zdzisława Szczepańska, ul. Koronowska 7, 89-400 Sępólno Krajeńskie z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.